Ferrari 488 GTB độ Misha siêu xe đầu tiên về Việt Nam đến Garage Tom sửa chữa

Siêu xe Ferrari 488 GTB độ Misha Design đầu tiên trong 2 chiếc được đưa về Việt Nam, đã từng rất nổi tiếng trên các trang truyền thông. Sau khoảng thời gian sử dụng, đã được Khách hàng mang đến Tom Autos Center sửa chữa và chăm sóc. Gói độ cho xe được lấy cảm […]