Danh sách các trung tâm đăng kiểm tại Tp.HCM còn hoạt động tại sao phải đi đăng kiểm ô tô

Đăng kiểm ô tô tại Việt Nam là hoạt động kiểm tra đưa ô tô đến trạm đăng kiểm, đánh giá lần đầu và định kì các loại xe ô tô cơ giới, nhằm đảm bảo an toàn kĩ thuật và đạt tiêu chuẩn khí thải để vận hành ra đường theo quy chuẩn, quy […]